Poliklinikk på nye måter

Prosjektet har mål om å tilby poliklinisk oppfølging utifra pasientens behov. Det er behov for bedre samhandling med kommunale tjenester og fastleger, samt økt bruk av digitale verktøy i arbeidsprosesser. Dette kan øke kvaliteten og forbedre pasientopplevelsen av tjenestetilbudet fordi de vil få lettere tilgang til helsetjenester. ​Det har vært jobbet godt med forankring internt i sykehuset.  

InnoMed bistår prosjektet med strukturering av prosjektarbeid, kartlegge det man allerede kan og vet rundt pasientgruppen og behandling, samt gi råd rundt tjenestedesign og roller, ansvar og samhandling. 

Header - Webinar
Bærum sykehus ønsker å øke bruk av digitale verktøy for å forbedre polikliniske tilbud til en rekke pasienter.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Monica Sneve

Fagsjef medisin, Bærum sykehus

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Mitt liv, mitt ansvar 2 (MILA2): Digital hjemmeoppfølging for pasienter med KOLS

Prosjektet bygger på erfaringene fra MILA (2018-2021) hvor formålet var å prøve ut hvordan man best kan tilrettelegge for klinisk samhandling i praksis ved bruk av digital hjemmeoppfølging. Prosjektet er ferdig med konsept- og planleggingsfasen, og er nå i gang med inklusjon av pasienter. De står foran spredning av tjenesten til flere kommuner i Romerike, til AHUS avd. Kongsvinger, og på flere diagnoseområder/pasientgrupper. Det vurderes også å inkludere pasienter fra andre faggrupper som hjertemedisinsk avdeling. Pasientene inkluderes under sykehusinnleggelsen og får opplæring i bruk av utsyr og app for DHO.

I samarbeid mellom pasient, lege på sengepost og ambulerende lungeteam utarbeides det en digital egenbehandlingsplan (EBP). EBP er pasienten sitt verktøy for å mestre og behandle egen sykdom best mulig i hverdagen. Etter utskrivelse følges pasienten opp fra ambulerende lungeteam i 2-4 uker før pasienten overføres til videre oppfølging fra oppfølgingstjenesten i kommunen. I MILA2 består oppfølgingstjenesten av fast helsepersonell som følger opp inkluderte pasienter på vegen. 

​InnoMed bistår prosjektet med veiledning i oppskalering og videre spredning til spesialisthelsetjeneste, gevinstrealisering, styrket forankring blant fastleger og samhandling på tvers i pasientforløpet.

Illustrasjonsbilde. Mobiltelefon som er tilknyttet mange teknologier digitalt.
MILA2 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Akershus universitetssykehus HF (AHUS), fastleger i de aktuelle kommunene og Siemens Healthineers.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Anne Gunvor Nystrøm

Tlf: 40 24 37 74

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Digital hjemmeoppfølging for lungesyke

Brukere utfører målinger som automatisk blir lastet opp til nettbrettet hvor en sykepleier fra et oppfølgingssenter i bydelen kan følge opp og ta kontakt ved forverring. ​Dette prosjektet tar sikte på å utvikle mer bærekraftige helsetjenester til denne pasientgruppen, der pasienten blir satt i sentrum og har nytte av tjenestene som gis. Forventet verdi er færre akutte sykehusinnleggelser og bedre nytte av helsetjenestene for pasientene, samt reduksjon i risiko for uønskede hendelser.

InnoMed støtter prosjektet med prosessveiledning i tjenesteinnovasjon, herunder kartlegging av involverte aktører, forankring av prosesser, gevistrealisering og systematisk design. I tillegg skal InnoMed bistå med påkobling til andre lignende prosjekter.

hjerneslag
Prosjektet har mål om å teste ut digital hjemmeoppfølging som et forebyggende tiltak hos et begrenset antall brukere med lungesykdom.
Prosjekt

Vil du vite mer om dette?

Vegard Tangen

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Ikke sant
Av

Personvernerklæring

På bakgrunn av funksjonalitet og brukeropplevelse samler vi inn informasjon fra deg som besøker nettsiden vår. Denne informasjonen bruker vi for å se på bruksmønster og optimalisere innholdet på nettsiden. For å gjøre dette bruker vi informasjonskapsler, også kjent som cookies. Ved å bruke nettsiden vår samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

Cookies er en standard Internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. En cookie legges i din nettlesers internminne, som gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. På sikt bruker vi denne kunnskapen for å tilby deg en bedre opplevelse for fremtidig besøk på nettsiden.

Med mindre du har innstilt nettleseren din på å avvise informasjonskapslene, vil disse opprettes automatisk. Om du vil tillate lagring av informasjonskapsler, bestemmer du selv. Vær bare oppmerksom på at å avvise informasjonskapsler, kan påvirke funksjonaliteten på nettsidene.

Nettsidens eier og kontaktopplysninger

Denne nettsiden er driftes av:
Innomed v/ PA Consulting Group
Verkstedveien 1
0212 Oslo
Epost: post@innomed.no

Nettsidestatistikk med Google Analytics
For å optimalisere og videreutvikle nettsiden samler vi inn nødvendig informasjon om ditt besøk på innomed.no. Denne informasjonen lagres hos tredjeparter som Google Analytics, og vil ligge lagret i den perioden som er spesifisert av disse tjenestene. Informasjonen benyttes kun for intern gjennomgang i forbindelse med optimalisering av nettstedet, og den deles ikke med utenforstående. Informasjonen kan ikke spores tilbake til deg. 

Nyhetsbrev
Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du at vi lagrer ditt navn og din e-postadresse. Informasjonen benyttes til å sende ut relevant informasjon om Innomed. Vi benytter oss av en tredjepartsløsning for å håndtere utsendelse av nyhetsbrevene. Informasjonen som sendes ut, inkludert din e-postadresse, vil kunne ligge lagret hos tredjeparten så lenge de tar vare på logger for utsendelse. Innomed vil ikke dele informasjonen din med øvrige parter. Informasjonen vil ligge lagret fram til du eventuelt melder deg av nyhetsbrevet.


Skjema: påmelding til arrangement, søknad om prosessveiledning
Når du fyller ut et av våre skjema lagrer vi denne informasjonen i vår database. Denne informasjonen vil ligge lagret så lenge det vil være relevant for oss å ta vare på den. Vi etterstreber å ikke ta vare på dine detaljer lenger enn nødvendig.

Når du melder deg på arrangementer og kurs, lagres din informasjon til bruk for kursadministrasjon.

Funksjon for «Fant du det du lette etter»
Nederst i noen av artiklene på nettstedet finner du en funksjon der du kan gi tilbakemelding på om du fant informasjonen du lette etter, eller ikke. Vi bruker informasjonen til å forbedre innholdet på nettstedet. Tilbakemeldingen kan ikke spores tilbake til deg. Tilbakemeldingen du sender oss, lagres i vår database og slettes når den ikke lenger er relevant for oss å ta vare på.

Kommentarfelt
Vi ønsker gjerne å høre din mening rundt temaer vi skriver om på nettsiden. Når du publiserer i kommentarfeltet, blir kommentaren lagret i vår database. I tillegg blir den publisert offentlig på nettsiden under artikkelen kommentaren er tilknyttet. Vi vil ikke ta vare på din kommentar lengre enn nødvendig. Du kan også be om å få den slettet. 

Kommunikasjon over e-post
Innomed sine rådgivere benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og med jevne mellomrom gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-posten.

Behandlingsansvarlig
Innomed, ved PA Consulting, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Webredaktøren har det daglige ansvaret for Innomeds behandling av personopplysninger på innomed.no. Det er frivillig for deg som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev.

Kontaktinformasjon
Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Har du spørsmål er du velkommen til å sende oss en e-post til post@innomed.no. Du kan også be om å få slettet informasjon vi eventuelt har lagret fra deg gjennom dine henvendelser på skjema, epost og lignende.
 

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn fra besøkende på innomed.no, og hva vi benytter dem til.
Om InnoMed

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Ikke sant
Av