Videokommunikasjon

Kvikk-guide for videokommunikasjon

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har utarbeidet en kvikk-guide for dere som har fått i oppdrag å innføre videokommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten.

Hensikten med guiden

Guiden er et produkt av erfaringer fra kommuner i Nasjonalt velferdsteknologiprogram som har tatt i bruk videokommunikasjon. Noen kommuner har benyttet videokommunikasjon i tjenestene i lang tid, mens andre tok i bruk video under covid-19-pandemien.

Slik bruker dere guiden

Guiden er inndelt i fire hovedfaser illustrert i figuren under. De grønne diamantene viser viktige beslutningspunkter. Hver fase inneholder aktiviteter kommunen må gjennomføre for å innføre og drifte en vellykket tjeneste. Fasene bygger på hverandre, så ikke hopp over noen faser!

Image
Videokommunikasjon - InnoMed

Forankring må jobbes med hele veien, og er derfor illustrert som en gjennomgående prosess i figuren. Husk å sjekke siden om forankring bakerst i guiden ved hver fase i veiledningen.

 

Les mer om guiden på KS sine nettsider her.

Les kvikk-guide for videokommunikasjon her.