Veien til velferdsteknologi - InnoMed

Kvikk-guide til velferdsteknologi

Veien til velferdsteknologi

I en egen kvikk-guide kan kommuner som ønsker å ta i bruk velferdsteknologi få gode råd fra kommuner som er med i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Kvikk-guiden bygger på KS sitt Veikart for tjenesteinnovasjon og prosjektstyringsverktøy, og er ment for kommuner som har fått i oppdrag å jobbe med innføring av velferdsteknologi.

Kvikk-guide

Guiden inneholder aktiviteter kommunen må gjennomføre for å lykkes. 

Image
Veien til velferdsteknologi - InnoMed

Guidens fem faser er illustrert i figuren over. Størrelsen på sirklene indikerer hvor arbeidsinnsatsen er størst. De grønne diamantene viser viktige beslutningspunkter. Fasene bygger på hverandre, så ikke hopp over noen faser. Forankring, gevinstrealisering og anskaffelsesprosessen må jobbes med kontinuerlig.

 

Les mer om guiden på KS sine nettsider her.

Les kvikk-guide til velferdsteknologi her.