Velferdsteknologi - InnoMed

Kvikk-guide til anskaffelser av velferdsteknologi

Veien til vellykket anskaffelse

Hensikten med guiden

Guiden er et produkt av erfaringer fra kommuner i Nasjonalt velferdsteknologiprogram som har gjennomført velferdsteknologiske anskaffelser.

Anskaffelser og implementering av velferdsteknologi er krevende og mange ganger komplisert. Derfor er det viktig at ledelsen er involvert, at det er satt av nok ressurser med riktig kompetanse, og at arbeidet er godt strukturert. Guiden hjelper dere å strukturere arbeidet med anskaffelsen fra behovsfasen til oppfølging av kontrakten i daglig drift.

Slik bruker dere guiden

Guidens fire faser er illustrert i figuren under. Størrelsen på sirklene indikerer hvor arbeidsinnsatsen er størst. De grønne diamantene viser viktige beslutningspunkter. Fasene bygger på hverandre, så ikke hopp over noen!

Image
Velferdsteknologi - InnoMed

Les mer om guiden på KS sine nettsider her.

Les kvikk-guide til anskaffelser av velferdsteknologi her.