InnoMed - Behovsdrevet innovasjon

10 steg til innovasjon i helsesektoren

Les håndboken om hvordan oppnå innovasjon i helsesektoren, steg-for-steg.

 

Om guide

Bakgrunnen for håndboka er et samarbeidsprosjekt mellom InnoMed, Helsedirektoratet, Helse  Midt-Norge og SINTEF Teknologi og samfunn. Erfaringer fra pilotprosjekter er nå samlet i en kortfattet håndbok for å komme alle innovasjonsaktører til gode. 

I denne håndboken er det satt opp 10 steg til innovasjon i helsesektoren, med forslag til 
metode, grad av brukerinvolvering og tips til gjennomføring basert på egen erfaring.

Last ned dokumenter