Storyboard

Verktøy for tjenesteutvikling med eksempler.

Om verktøyet

Fortellinger hjelper folk til å intuitivt forstå hvordan ideene passer inn i brukerens verden, en visuell forklaring til ideene hjelper andre å forstå dem lettere. Storyboards kommer fra filmens verden og kan best forklares som en historiefortelling gjennom skisser av scener i en film. Formatet ligner på en tegneserie, der brukeren(e)s opplevelse av en tjeneste tegnes ut steg for steg.

 

Hvordan gjør du det

I stedet for å utvikle kostbar teknologi og ansette folk til å prototype konseptet ditt, er egentlig litt fantasi, en penn og papir alt som kreves for at du skal kunne oppnå verdifulle tilbakemeldinger ved å teste et konseptet tidlig. Det finnes også noen digitale hjelpemidler som har forhåndsdefinerte tegninger så du enkelt kan settes sammen til en historie (se linker under) Når du introduserer noe ukjent, er bilder enkle å forstå.  Ved å forenkle det kompliserte og legge til rette for dialog rundt løsninger, vil du oppleve å lære mye av brukerne og aktørene rundt. Lag en lettfattelig historie som fokuserer på mennesker og deres handlinger, tanker, mål, følelser og forhold. Velg en brukerprofil og tegn ut personens møte med tjenesten (kontaktpunkter). Få ned de ulike stegene og beskriv gjerne ned hvilke behov brukeren har og opplevelsen/verdien tjenesten gir.

Image
Storyboard Ung Arena+ i Vestfold
Når man begynner å tegne opp hvordan tjeneste bør fungere for pasient/pårørende eller ansatte, dukker det opp mange nye spørsmål som man bør finne svar på for at tjenesten skal fungere godt og helhetlig. Storyboards egner seg godt som et arbeidsverktøy som justeres etterhvert som man finner gode løsninger på utfordringene. Her har man brukt SAP Scenes figurer som er lett å sette sammen hvis man ikke kan tegne. Dette er gratis nedlastbare sett med forhåndsdefinerte illustrasjoner som kan kombineres i scener for å lage en visuell historie.

 

Når passer det å lage storyboards:

Storyboards egner seg som verktøy for å involvere aktører og lære mer om løsningen du skal bygge. Et storyboard kan fungere som en tidlig prototype. Ved å visualisere idéene til løsning gjennom et storyboard, er det lettere å skape dialog rundt feil, mangler og muligheter tidlig i prosessen. Gjennom å teste storyboardet på de involverte partene oppnår du en felles forståelse for hva man ønsker å oppnå, og kan oppdage og diskutere mulige hindre på veien. På denne måten tar man ned risiko tidlig i prosjektet. Storyboard ebeskriver den unges ‘reise’ for å nå sitt mål, og hvordan han/hun møter Ung Arena + underveis (tjenesteforløpet). Samhandling og grenseflater til øvrige samarbeidsparter kan også beskrives.

Det passer fint å bruke storyboards i Fase 3 – tjenesteutvikling i Veikart for tjenesteinnovasjon.

Bruk storyboard når dere:

 • kjenner problemene dere prøver å løse
 • vet hvem dere vil løse det for
 • ønsker å teste idéer på brukere/aktører
 • trenger innspill og dialog rundt idéer/løsninger
 • ønsker å få synliggjort ev hindringer og ting du ikke har tenkt på
 • trenger å forankre et visuelt fremtidsbilde

 

Hvorfor lage storyboards:

 • Enkelt og billig
 • Får løftet frem brukerne og deres behov
 • Skaper felles forståelse
 • Beriker løsningen med nye idéer
 • Tar ned risiko ved å oppdage mulige feil og mangler tidlig

 

Eksempel:

Se hvordan vi brukte brukerprofiler og storyboards i tjenesteutviklingen for Ung Arena +.

 

Visualisering - digitale hjelpemidler

 • Storyboardthat.com er et digitalt verktøy om du trenger litt hjelp til å visualisere et storyboard (gratis prøveperiode 30 dager).
 • SAP Scenes tilbyr gratis nedlastbare  sett med forhåndsdefinerte illustrasjoner som kan kombineres fysisk eller digitalt i scener for å lage en visuell historie.

Last ned dokumenter