Mal for invitasjon til workshop

Mal for invitasjon til workshop, med eksempel.

Om verktøyet

Last ned en mal for invitasjon til workshop.

Malen inneholder også et eksempel på en invitasjon fra en tidligere workshop.

Last ned dokumenter