Konseptskisser og fremtidscenarier

Verktøy for tjenesteutvikling med eksempler.

Om verktøyet

Det kan være smart å samle de gode idéene til hvordan den nye tjenesten kan utformes i en visuell skisse som er lett å forstå, slik at man kan få innspill fra andre på konseptet. Skissene bør vise hvordan tjenesten kan fungere for brukerne og hvilke aktører og kontaktpunkter som bidrar til at løsningen blir god.

 

Når passer det å bruke konseptskisser og fremtidsscenarier

 • Du trenger konkretisere idéer
 • Du ønsker å teste idéer på brukere/aktører
 • Du vil ha innspill og starte en dialog rundt fremtidige løsninger
 • Du trenger få frem utfordringer og ev. hindringer
 • Du ønsker forankre et felles målbilde, og  skape engasjement

 

De største fordelene:

 • Enkelt og billig
 • Skaper felles forståelse
 • Beriker løsningen med nye idéer
 • Tar ned risiko tidlig

 

Image
Konseptskisser og fremtidsscenarier. Ung Arena + Vestfold. Eksempel. Tjenesteutvikling
Eksempelet er hentet fra prosjektet UngArena +. Konseptskissene er en sammenstilling av 3-trinnskissene ungdommene laget, der de forklarte hva de ønsket seg. Konseptskissene ble brukt i Samskapingsverkstedet med aktører og interessenter for å få innspill til hvordan man kan rigge seg for å levere på ungdommenes behov. Skissene er laget i verktøyet storyboardthat.com

 

Tips

Man lager ikke en konseptskisse eller fremtidscenarier for overbevise at man har laget en super løsning, men for å teste på de som bli berørt av tjenesten. På denne måten kan man få verdifulle innspill til å gjøre løsningen enda bedre og oppdage eventuelle utfordringer tidlig.

 

Eksempel på bruk av konseptskisse

Følg lenken under for å se et eksempel på en konseptskisse med tilhørende oppgaver som ble brukt under et samhandlingsverksted for prosjektet Ung Arena +. Du kan lese mer om tjenesteutviklingen i prosjektet her.

 

Eksempel på bruk av fremtidscenarier

Følg lenken under for å se et eksempel på hvordan scenarier kan brukes i forankringsarbeid slik at de involverte parter forstår verdien av å jobbe på nye måter. Eksempelet er hentet fra Helse Bergen barn og unges helsetjenester.

 

Visualisering - digitale hjelpemidler

 • Storyboardthat.com er et digitalt verktøy om du trenger litt hjelp til å visualisere et storyboard (gratis prøveperiode 30 dager).
 • SAP Scenes tilbyr gratis nedlastbare  sett med forhåndsdefinerte illustrasjoner som kan kombineres fysisk eller digitalt i scener for å lage en visuell historie.

 

Annet nyttig verktøy

Last ned dokumenter