Gevinsteksempler

InnoMed har samlet beskrivelser av fem ulike prosjekter som viser gevinster disse prosjektene har oppnådd. I tillegg til å presentere disse gevinstene, gir beskrivelsene også innsikt i formålet med hvert prosjekt, hvilke pasientgrupper de har betjent, samt prosjektenes tjenestemodell.

 

 

 

Gevinsteksempler

Prosjektene: 

1. Digital hjemmeoppfølging for lungesyke i Oslo kommune

2. Digital hjemmeoppfølging for KOLS pasienter i Agder

3. Pasientsentrert helsetjenesteteam ved Ålesund sykehus og i Ålesund kommune

4. Digital hjemmeoppfølging til kronisk syke pasienter i Bodø kommune og ved Nordlandssykehuset

5. Bedre og sammenhengende tjenester til barn og unge i Helse Fonna-regionen

Last ned dokumenter