Sykepleier bak skjerm. Digital hjemmeoppfølging

Eksempel på brosjyre om DHO - for pasienter

Last ned brosjyren for inspirasjon og gjenbruk.

Om brosjyren

Under følger brosjyren som ble utarbeidet for digital hjemmeoppfølging av KOLS og hjertesvikt i prosjektet MILA2

Formålet med brosjyren er å rekruttere flere pasienter til oppfølgingen. Utarbeidelse av brosjyren er gjort i samråd med brukerrepresentant, oppfølgingsstjenesten i kommunen og på sykehuset, og prosjektgruppen. 

 

Hvordan bruke:

Last ned brosjyren for inspirasjon og gjenbruk.

Last ned dokumenter