Brukerprofiler

Verktøy for tjenesteutvikling med eksempler.

Om verktøyet

Ved at vi gir mennesker et ansikt og en kontekst ved hjelp av  visualiseringer og enkle setninger, skapes felles forståelse av hvem vi faktisk snakker om. Om brukerne er svært forskjellige, kan brukerprofiler hjelpe dere til å definere og gruppere ut fra hvilke behov de har. Brukerprofilene skal danne utgangspunktet for det videre arbeidet i tjenesteutviklingen og sørge for at dere har fokus på menneskene (brukerne) gjennom hele prosessen. Brukerprofilene kan være med når dere detaljerer  tjenesteforløpet, enten i form av storyboards eller brukerreiser.

Image
Brukerprofiler. Unge med psykiske utfordringer og lidelser. Ung Arena+ i Vestfold
Ved at vi gir mennesker et ansikt og en kontekst ved hjelp av  visualiseringer og enkle setninger, skapes felles forståelse av hvem vi faktisk snakker om. Om brukerne er svært forskjellige, kan brukerprofiler hjelpe dere til å definere og gruppere ut fra hvilke behov de har. Brukerprofilene skal danne utgangspunktet for det videre arbeidet i tjenesteutviklingen og sørge for at dere har fokus på menneskene (brukerne) gjennom hele prosessen. Brukerprofilene kan være med når dere detaljerer  tjenesteforløpet, enten i form av storyboards eller brukerreiser.

 

Hvordan gjør du det

Start med å kartlegge behov, og skriv ned stikkord som er relevant for en typisk person i brukergruppen.

Finn en illustrasjon av en person som kan representere brukergruppen. Få hjelp av målgruppen selv og de som kjenner noen i målgruppen. Gi personen et navn og skriv ned stikkord om livssituasjon, interesser, hobbyer, familiesituasjon og ferdigheter. Få gjerne med hva de sliter med og hva de ønsker seg eller drømmer om.

Image
Brukerprofiler. Eldre dame. Unge.
Eksempler på to brukerprofiler fra ulike InnoMed-prosjekter

 

Når passer det å lage brukerprofiler:

 • Når behovene i målgruppene er sammensatt
 • Når dere trenger å tydeliggjøre hvem brukerne er og forskjellene dem i mellom
 • Før dere tegner ut tjenestekonsept, brukerreise/tjenesteflyt eller storyboard
 • Når dere ønsker innspill og starte en dialog rundt behovene brukerne har

 

Hvorfor lage brukerprofiler:

 • Løfter frem og ivaretar brukerfokuset gjennom hele prosessen
 • Setter en retning for prosjektet
 • Gjør det enklere å prioritere hvem man bør starte med
 • Skaper felles forståelse for hvem vi skal hjelpe
 • Synliggjør ulike forståelser av målgruppen

 

Eksemler:

 

Visualisering - digitale hjelpemidler

 • Storyboardthat.com er et digitalt verktøy om du trenger litt hjelp til å visualisere et storyboard (gratis prøveperiode 30 dager).
 • SAP Scenes tilbyr gratis nedlastbare  sett med forhåndsdefinerte illustrasjoner som kan kombineres fysisk eller digitalt i scener for å lage en visuell historie.

Last ned dokumenter