3-trinns skisse

Vektøy for tjenesteutvikling med eksempler.

Om verktøyet

Når vi jobber med tjenesteutvikling, kan ofte idémyldring i store grupper bli kaotisk og ustrukturerte. Det blir fort vanskelig å finne en felles retning for det videre arbeidet. Når vi skal utvikle brukerrettede tjeneste bør ikke de som "roper høyest" eller sitter høyere i hierarkiet bestemme. Idéutvikling er en demokratisk og tverrfaglig prosess, der vi samskaper. Vi lager løsninger med de som skal bruke dem, ikke bare for dem. Vi ønsker mange idéer som vi kan plukke fra, sette sammen og evaluere. Idéer er billige på dette stadiet. Et verktøy for å ivareta ulike perspektiver i idéutvikling er å lage 3-trinns skisser. Da kommer alle til ordet, og kan formidler behovene, ønskene og idéene sine på en enkel måte. Deretter stemmer vi på idéer vi liker og setter sammen idéene til et konsept.

 

Når passer det å lage 3-trinns skisser:

  • Etter at man har samlet innsikt og definert utfordringene
  • Oppstart av idéutvikling, få opp mange ulike ideér og muligheter

 

Image
3-trinns skisse. Verktøy for tjenesteutvikling. Ung Arena + Vestfold
Image
3-trinns skisse. Verktøy for tjenesteutvikling. Ung Arena + Vestfold. Workshop. Ungdommer
Ungdomspanelet i prosjektet UngArena + har tegnet ut hvordan de ønsker at tjenesten skal være og stemmer på hverandres idéer.

 

Hvordan gjør du det

Sørg for at alle deltakerne har god kjennskap til utfordringene dere skal løse. Lag gjerne et "Hvordan kan vi ...?-spørsmål basert utfordringer avdekket i innsiktsfasen. Spørsmålet fungerer som et springbrett for idéutviklingen. Husk at spørsmålet IKKE skal inneholde en løsning, men heller åpne opp for mange mulige idéer til løsninger.

Deltakerne skisser forslag til løsninger individuelt (ca 45-60 min) og presenterer for de andre på gruppen. Bruk tre A5 ark som limes under hverandre. Tegn etter beste evne og lim på forklarende lapper. Etter at alle har presentert sin løsning, får deltakerne utdelt små klistrelapper (stemmeprikker). Alle stemmer på hele eller deler av hverandres løsninger i stillhet. Da er det enkelt å se hva folk liker best ved de ulike løsningene. Områdene med flest stemmer kan man ta med seg videre i arbeidet med å sette sammen en helhetlig konseptskisse. Konseptet kan skisses ut på flere måter, f.eks i form av et storyboard, brukerreise eller et slags fremtidsscenarie.

Husk at tverrfaglighet vil bidra til å berrike løsningen.
 

Praktisk

  • Sett av minst 2-3 timer (intro, oppvarming, lage skisser, presentere og stemme)
  • Start med å gå gjennom innsikten og lage noen "Hvordan kan vi ...?-spørsmål basert på innsikten
  • Legg gjerne inn noen oppvarmingsøvelser
  • Lag grupper på 5-8 personer

 

Neste steg

Etter at deltakerne har laget 3-trinns skisser og stemt over de delene de liker på hverandres skisser, kan det være smart å sette sammen skissene til en konseptskisse eller et storyboard som viser hvordan brukeren opplever den nye tjenesten steg for steg.