Nye prosedyrer for samhandling for pasienter med utmattelse og CFS/ME, St. Olavs hospital

InnoMed bistår prosjektet som skal teste ut nye samarbeidsprosedyrer for pasienter med utmattelse og CFS/ME, der flere sektorer deltar i én konsultasjon.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle og teste nye prosedyrer for samhandling der pasienter med utmattelse og CFS/ME, møter representanter fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, fastlegen, NAV,
skole- og barne- og familiesektoren i samme konsultasjon.

Delmålene er:

  • å utvikle og teste ut samhandlingskonsultasjoner med ungdom (16-18 år) ledet av tverrfaglig team ved Barne og ungdomsklinikken (BUK), og som inkluderer primærhelsetjenesten, skole og andre relevante aktører, før under og etter utredning ved BUK.
  • å utvikle og teste ut samhandlingskonsultasjoner med unge voksne etter endt utredning ved Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL) og der pasienten møter fastlege og NAV veileder sammen med tverrfaglig team fra ASSL.

Prosjektet har planlagt oppstart 01.10.23, og skal sette i gang med en workshop for å starte arbeidet for ungdom. Prosjektet er planlagt å vare i fire år.

InnoMed skal bistå prosjektet med forankring og planlegging av innsiktsarbeidet.