Nasjonalt tjenestenettverk for In-Motion

InnoMed støtter prosjektet med implementering av IT-støttet nasjonalt GMA-nettverk.

St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge og NTNU har prøvd ut en tjeneste som kan bidra til å avdekke risikoen premature spedbarn har for å utvikle cerebral parese (CP). Tidlig diagnose av CP (før 6 mnd.) kan bidra til å redusere medisinske komplikasjoner hos barnet.  

Prosjektets hovedmål er å knytte sammen de 5 eksisterende lokale norske GMA-teamene til et nasjonalt tjenestenettverk med en koordinerende enhet ved St. Olavs hospital. Ved hjelp av digitale løsninger søker tjenesten nå å etablere en nasjonal digital tjeneste overfor samtlige aktuelle helseforetak for å kunne tilby et likeverdig tilbud om tidlig risikovurdering for CP hos barn med GMA-metoden (General Movements Assessment) til alle pasienter i alle helseforetak og helseregioner i Norge.  

InnoMed skal støtte prosjektet i utarbeidelse av tjenesteforløp, veilede i forankringsarbeid mot lokalt og nasjonalt og skissere ulike finansieringsmodeller.