Koordinator i spesialisthelsetjenesten, Helse Vest

InnoMed støtter prosjektet i innsiktsfasen for å sikre implementering av en koordinatorordning ved sykehus i Helse Vest.

Prosjektet skal sikre at koordinatorordningen ved sykehus i Helse Vest er tilstrekkelig implementert ved kliniske enheter, et ønske fra både pasienter, kommune og spesialisthelsetjenesten. Målet med prosjektet er å gjøre en bred kartlegging av involverte aktører, og ut fra dette lage en tjenestereise. Det overordnete målet er at pasienter med behov, skal få oppnevnt koordinator, som skal bidra til en bedre samhandling i sykehuset, og mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.

InnoMed har støttet prosjektet i innsiktsfasen med kartlegging av arbeidsprosesser og pasientforløp. Prosjektet får nå videre prosessveiledning fra InnoMed til å ferdigstille tjenesteforløp, pilotere og teste ut tjenesten, samt oppfølging av gevinster i testperioden.