Hjemmesykehus for barn og ungdom, Helse Møre og Romsdal HF

InnoMed bistår prosjektet med å utforme tjenesten hjemmesykehus i samarbeid med kommunalt ambulerende team, og vil gi veiledning i utforming av tjenesten og gevinstrealisering.

Hjemmesykehus for barn og ungdom vil være en arena hvor spesialisthelsetjenesten kan bringe sykehuset nærmere pasienten. Prosjektet skal utvikle og teste ut en hybridmodell som inneholder en mix av digitale verktøy, ambulerende virksomhet og samarbeid med kommunehelsetjenesten. Målet med hybridmodellen for hjemmesykehus vil være å ta i bruk digitale hjelpemidler som egenrapportering og videosamtaler, reise ut til pasienten og samarbeid med kommunehelsetjenesten. Dette vil gjøre liggetid på sykehuset kortere og gi familiene mer tid sammen hjemme. 

Prosjektet vil få veiledning fra InnoMed med bistand til å utforme en tjeneste i samarbeid med kommunalt ambulerende team, og veiledning i kartlegging og realisering av gevinster

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar