Felles legetjeneste i Indre Namdal, Grong kommune

InnoMed støtter prosjektet med innsiktsarbeid, utarbeidelse av tjenesteforløp og utprøving, samt kartlegging og planlegging av gevinster.

Felles legetjeneste i Indre Namdal, Grong kommune

Prosjektet inngår som en del i et pågående prosjekt om å etablere en felles fastlegetjeneste for de fire kommunene i Indre Namdal. Regionen har store geografiske avstander og lav befolkningstetthet, og man ønsker å etablere innovative, digitale løsninger som vil gi hyppig og tett kontakt mellom fastleger og pasienter på tross av lange avstander. Delprosjektet skal undersøke mulige digitale løsninger som kan legge til rette for digitalisering av fastlegetjenesten, og kartlegge innbyggernes vilje og evne til å delta på digitale konsultasjoner. 

Delprosjektets mål er å:

  • etablere innsikt i hvilke digitale løsninger som kan utvikles i fellesskap med HF Nord-Trøndelag og styrke digital kommunikasjon mellom HF, hovedkontor og utekontor
  • kartlegge innbyggernes vilje og evne til å delta på digital konsultasjoner både hos fastlege og HF Nord Trøndelag
  • etablere systematisk kompetanseutvikling i forhold til triagexring av konsultasjonsnivå; digital konsultasjon, fysisk konsultasjon, legevakt, KAD og akuttmottak
  • undersøke hvordan HF Nord-Trøndelag kan bidra til en styrkning av KAD-tilbudet i Indre Namdal

Deltakerne i prosjektet er kommunene Trond, Lierne Namsskogan og Røyrvik samt HF Nord-Trøndelag.

 

InnoMed skal bistå prosjektet med innsiktsarbeid, utarbeidelse av tjenesteforløp, utprøving samt kartlegging og planlegging av gevinster.