Webinar: Oppfølging av gevinster og kostnader i samhandlingsprosjekter

5. juni arrangerte InnoMed et webinar i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Ullensvang kommune, Kvinnherad kommune og Helse Fonna om oppfølging av gevinster og kostnader i samhandlingsprosjekter.

Når kommuner og helseforetak samhandler om pasienter med sammensatte behov, eksempelvis skrøpelige eldre, pasienter med kroniske lidelser og pasienter innen psykisk helse og rus, vil det være tilfeller der ressursbruk og kostnader forskyves mellom tjenestenivåer, ofte fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Selv om flere samhandlingsprosjekter opplever gevinster i form av bedre ressursutnyttelse, mer tilgjengelige tjenester og redusert belastning for sårbare pasienter, kan forskyvingen av kostnader mellom tjenestenivåer som har ulike rammebetingelser og insentivordninger gjøre det krevende å gå over til drift grunnet mangel på bærekraftig finansiering.

På webinaret fikk vi illustrert hvordan en mini-metodevurdering kan brukes som et verktøy for beslutningsstøtte ved innføring av samhandlingstiltak. Vi fikk særlig belyst kostnadsforskyvninger mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, og hvordan FHI jobber med å løse utfordringen knyttet til mangel på bærekraftig finansiering av samhandlingsprosjekter.

Agenda:

  • Introduksjon v/ InnoMed
  • Bakgrunn for prosjektet «Digital sårbehandling» v/ Sigurd Næss og Claudio Mentuccia
  • Om mini-metodevurdering og utviklingsarbeid v/ Kåre Birger Hagen
  • Presentasjon av mini-metodevurdering av «Digital sårbehandling» med eksempler på konkrete caser

 

Opptak fra webinaret:

 

 

 

Dokumenter

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kommentar ikon

5 kommentarer

Randall 23.47 23.februar 2024
Cheers

Quality assured Fiverr Pro service is here to help you achieve your goals.

Don't miss out on this opportunity to supercharge your Google rankings. Get started today!

Let's work together to skyrocket your website to the next level.

Fiverr gig link: https://go.fiverr.com/visit/?bta=570412&brand=fp&landingPage=https2F%2Fwww.fiverr.com2Fdo-goat-link-building-seo-service-for-google-top-ranking
Louella 09.55 2.mars 2024
Hey mate,

Quality assured Fiverr Pro service is here to help you achieve your goals.

Don't miss out on this opportunity to skyrocket your Google rankings. Get started now!

Let's work together to elevate your website to the next level.

Fiverr gig link: https://go.fiverr.com/visit/?bta=570412&brand=fp&landingPage=https2F%2Fwww.fiverr.com2Fdo-goat-link-building-seo-service-for-google-top-ranking
Sommer 16.18 4.april 2024
Greetings,

Are you tired of watching your website's rankings drop every time Google releases a new update? Frustrated with the constant fight against AI-generated content deindexing?

Guess what? Backlinks are still a powerful tool in your SEO arsenal. And I've got the data to prove it. Check out this convincing experiment by Ahrefs: https://www.youtube.com/watch?v=dHW-izBq2-I

But enough about the problem—let's talk about the solution. With my Fiverr Pro gig, I can help you dominate the SERPs and reclaim your rightful place at the top of Google's search results.

Excited to see results?

Check out my gig now:

https://go.fiverr.com/visit/?bta=570412&brand=fp&landingPage=https2F%2Fwww.fiverr.com2Fbuild-a-top-notch-tiered-seo-backlink-pyramid

Don't let Google updates dictate your success. Take control of your SEO strategy and start seeing real results today!

Best regards,
Cheryl 07.05 7.april 2024
Hey there,

Are you fed up with your website's ranking plummet after every Google update? Frustrated with the constant struggle to keep up with AI-generated content deindexing?

Well, guess what? Backlinks are still your most valuable asset in the world of SEO. And I've got the data to prove it. Just take a look at this persuasive experiment conducted by Ahrefs: https://www.youtube.com/watch?v=dHW-izBq2-I

But let's not stop there. I'm here to offer you a solution that will not only get you achieving top search engine rankings but also establish a strong foundation of trust for your website.

Sounds intriguing?

Then take the first step towards SEO success by checking out my Fiverr Pro gig:

https://go.fiverr.com/visit/?bta=570412&brand=fp&landingPage=https2F%2Fwww.fiverr.com2Fboost-your-ranking-with-high-quality-backlinks

Don't let those Google updates dictate your success. Let's take control of your SEO strategy together!

Best regards,
Staci 20.45 11.april 2024
Howdy there,

Check this out: Kucoin's offering a generous $100 USD reward just for signing up! Don't miss out—click here to grab yours: https://www.kucoin.com/land/earn-crypto-rewards-by-referring?rcode=QBA38A3S&utm_source=cashgiftpackage](https://www.kucoin.com/land/earn-crypto-rewards-by-referring?rcode=QBA38A3S&utm_source=cashgiftpackage)

Regards,