Samling 22. mars: Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus

22. mars gjennomførte InnoMed samling i Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus. Under følger opptak og møtepresentasjon.

Agenda

  • Introduksjon fra InnoMed v/ Grete Kvernland-Berg
  • Hva innebærer det for helseforetakene når tjenestene flyttes hjem til pasienten? – Erfaringsdeling fra to helseforetak.
  • Oslo Universitetssykehus  v/Elisabeth Dreier Sørvik og Camilla Holt Hasle
  • Vestre Viken HF  v/Amund Leinaas
  • Erfaringer fra prosjekter i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram


Opptak fra samlingen:

Dokumenter

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar