Pust Deg Bedre

Mer tilgjengelig lungerehabilitering med Pust Deg Bedre

Mobilappen "Pust Deg Bedre" gir et mer tilgjengelig, brukertilpasset og fleksibelt tilbud for lungesyke.

Pust Deg Bedre er et pedagogisk verktøy som støtter lungesyke i egenbehandling av vanlige og plagsomme symptomer som åndenød og økt slimproduksjon. Appen består av ulike pusteteknikker som kan individtilpasses hver enkelt pasient. Pusteteknikkene er illustrert ved hjelp av 3D-animasjoner, og har etter siste oppdatering også fått tilknyttet lyd. 

Pust Deg Bedre er basert på fagkunnskap i fysioterapi, og både lungesyke og fysioterapeuter har vært delaktige i utviklingen av verktøyet. Verktøyet brukes i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er fysioterapeuten som er ansvarlig for å tilpasse behandlingsplanen i appen til pasienten sitt behov. Så fort behandlingen er tilpasset og pasienten har fått grundig opplæring, kan hen gjennomføre pusteteknikkene selvstendig hjemme i egen stue. Appen er gratis og kan lastes ned av både helsepersonell og pasienter. 

Image
Pust Deg Bedre


Målet er at lungesyke som strever med slim og åndenød kan få tilpasset et behandlingsopplegg hos fysioterapeut, som de har lett tilgjengelig på sin telefon, der de trenger det, når de trenger det.
- Elin Johnsen, spesialistfysioterapeut

Spesialistfysioterapeut Elin Johnsen i Helse Førde har siden våren 2018 jobbet med å utvikle appen. Ideen bak prosjektet kom fra Elin sin erfaring innenfor lungefysioterapi hvor hun så at det var et stort antall lungepasienter som trengte veiledning i, og teknikker for, å håndtere slimplager og åndenød på egenhand. Under pandemien fikk prosjektet støtte fra Stiftelsen Dam til å utvikle en landingsside til appen, Pustdegbedre.no. Denne fungerer som en informasjonsplattform, med opplæringsvideoer som illustrerer hva Pust Deg Bedre er, hvorfor den er nyttig og hvordan en kan ta den i bruk. 

I tillegg til å få støtte fra Stiftelsen Dam, har også Helse Vest og Helse Førde bidratt med midler til utvikling. Verktøyet er utviklet i samarbeid med Helse Vest IKT, teknologiselskapet Haptiq, Helse Førde HF og LHL. Det faglige innholdet er utviklet og forankret i samarbeid med svært kompetente og erfarne fysioterapeuter i lungefysioterapi. 

Ved å ta i bruk Pust Deg Bedre kan fysioterapeutene få et fagverktøy som hjelper dem å formidle lungefysioterapi på en pedagogisk måte med mål om å gå flere lungepasienter et fullverdig rehandliteringstilbud. - Elin Johnsen 

Fordeler/gevinster ved å ta det i bruk

Pust Deg Bedre skaper et mer tilgjengelig, fleksibelt og brukertilpasset tilbud til lungesyke, og er et viktig supplement innenfor lukesykes rehabiliteringstilbud. Med god veiledning fra en fysioterapeut styrkes pasientenes evne til egenoppfølging. Evnen til etterlevelse og egenmestring forsterkes ytterligere da informasjonen og animasjonene alltid er tilgjengelig for pasienten, selv om fysioterapeuten ikke er det. Individtilpassede visualiserte pusteteknikker presentert av 3D-animasjoner gjør egenbehandlingen mer strukturert og motiverende for pasienten. Verktøyet bidrar til at lungesyke kan ivareta egen helse uavhengig av geografiske avstander, mobilitet og funksjonsnivå. Pasienter som har benyttet seg av verktøyet sier at pusteøvelsene har hjulpet dem å unngå infeksjoner. Ved å bruke appen riktig slik at lungesyke lettere får fjernet slim og demper åndenød kan forverringer og infeksjoner som kan kreve innleggelse i sykehus reduseres og livskvaliteten forbedres. 

Appen er nå under oppdatering, og blir først tilgjengelig for gratis nedlastning i juli 2021 i Appstore og Google Play. 

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar