Webinar om smidig arbeidsmetodikk

Den 17. november arrangerer InnoMed webinar med tema "Smidig arbeidsmetodikk. Hvordan kan helseforetak og kommuner jobbe mer smidig?".

Publisert 12.10.2021

De siste årene ser vi at metodene for smidig arbeidsmetodikk har fått stor utbredelse i offentlig sektor, hvor både Skatteetaten, Statens Pensjonskasse, NAV og Lånekassen har tatt inn smidig metodikk i en eller annen form. Ideen om smidig er høyaktuell i diskusjoner rundt modernisering av offentlige helsetjenester i Norge.

Webinaret vil bli avholdt av Ali Rana og Richard Åstrand som begge jobber i PA Consulting. Ali er ekspert i smidig og har bred erfaring med smidig arbeidsmetodikk fra offentlig sektor. Han vil gi en innføring i smidig arbeidsmetodikk og trekke frem konkrete eksempler på hvordan aktører innenfor offentlig sektor bruker prinsipper fra den smidige metoden for å imøtekomme innbyggerne sine behov. Richard har lang fartstid i offentlig sektor, senest som Direktør for Digital Transformasjon og IKT i Oslo kommune, med et spesielt ansvar for helsesektoren og digitale innbyggertjenester. Her har han blant annet vært involvert i digitale prosjekter relatert til utbredelse av velferdsteknologi, forenkling og sanntidsdata til kommunal akutt døgnenhet og utvikling av ulike løsninger for håndtering av pandemien. Han vil fortelle om hvordan stramme prosjekter skapte involvering og forankring gjennom å adoptere smidige metoder.

Agendaen for webinaret er:

•    Hva er smidig arbeidsmetodikk og hvorfor er det nyttig å jobbe smidig?
•    Hvordan jobber man smidig?
•    Caseeksempler fra offentlig sektor

Påmeldingsskjema
-
Web - lenke blir sendt ut til påmeldte deltakere