Videomote

Webinar om digitale møter (1/4) - planlegge og gjennomføre et digitalt møte

Tiden med korona har brakt oss ut i en verden med økt bruk digitale møter. Utnytter vi mulighetene digitale møter gir oss godt nok? Etter et år med prosessveiledning i InnoMed-regi ser vi at det er behov for å øke kompetansen ytterligere. I webinarserien "Digitale møter" ser vi derfor på hvordan vi best mulig kan fasilitere digitale møter.

Publisert 19.05.2021

I dette første webinaret tar vi opp grunnleggende tema for digitale møter:

  • Hvordan invitere til et digitalt møte?
  • Hvordan gjøre innsjekk og oppstart?
  • Viktigheten av tydelige oppgaver og instruksjoner.
  • Hvordan sikre at alle kommer til ordet?
  • Hvordan passe tiden og disponere den riktig?
  • Hvordan ha det gøy og skape engasjement og energi i møtet? Det er ikke alltid så lett spesielt hvis ikke møtedeltakerne kjenner hverandre så godt fra før

 

Ansvarlig for dette webinaret er innovasjonsrådgiverne Synnøve Kleive og Trude Arntsen.

 

De tre andre webinarene har følgende tema og datoer:

Samhandlingsrom for digitale arbeidsmøter, 11. juni 11.30-12.00

Grunnleggende bruk av Miro, 18. juni 11.30-12.00

Gruppearbeid i Miro, 25. juni 11.30-12.00

Påmeldingsskjema
-
Web - lenke blir sendt ut til de påmeldte deltakerne