Webinar om digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus

Den 9.mars arrangerer InnoMed webinar med digital hjemmeoppfølging og hjemmedialyse som tema.

Publisert 10.02.2022

Flere kommuner og helseforetak er i gang med å utvikle gode tjenester og initiativer på digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus. Interessen for denne måten å yte helsetjenester på er stor, og InnoMed ønsker i dette webinaret å sette fokus på to konkrete prosjekter innenfor digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus. 

I webinaret vil Helga Skaare fra Akershus universitetssykehus fortelle om hvordan sykehuset har blitt et av landets fremste på hjemmedialyse. Videre vil Bendik W. Hegna fra AHUS og Anne Gunvor Nystrøm fra Ullensaker kommune fortelle om hvordan sykehus og kommune samarbeider om digital hjemmeoppfølging av KOLS-pasienter i det spennende prosjektet MILA (mitt liv, mitt ansvar). Det vil i webinaret bli fokus på praktiske og konkrete erfaringer fra begge prosjekter. Det er satt av tid til å stille spørsmål til hvert respektive prosjekt.

Disse aktørene deltar i webinaret:

  • Helga Skaare, overlege ved nyreavdelingen ved Akershus Universitetssykehus
  • Bendik Westlund Hegna, programleder for satsningen på den eldre pasient ved Akershus Universitetssykehus
  • Anne Gunvor Nystrøm, prosjektleder for prosjektet «Mitt liv, mitt ansvar» i Ullensaker kommune 

 

Webinaret avholdes digitalt. Den primære målgruppen for webinaret er ansatte og ledere i kommuner og helseforetak som er i gang med, eller planlegger tiltak med digital hjemmeoppfølging eller hjemmesykehus. Andre interesserte aktører er også hjertelig velkomne!

Meld deg på gjennom påmeldingsskjemaet under.
 

Påmeldingsskjema
-
Web - lenke blir sendt ut til de påmeldte deltakerne