Webinar: Digital rehabilitering

29. oktober arrangerer InnoMed webinar med digital rehabilitering som tema.

Publisert 05.10.2021

Under webinaret vil InnoMed gå igjennom: 

InnoMed presenterer hvorfor digitale rehabiliteringstjenester er et viktig ledd i å dekke det manglende tilbudet av rehabiliteringstjenester i Norge i dag.

Erfaringsdeling fra Helse Førde sin utvikling og bruk av det digitale verktøyet Pust Deg Bedre. Helse Førde har utviklet Pust Deg Bedre, et digitalt verktøy som hjelper lungesyke å utføre anerkjente pusteteknikker for å fjerne slim og lette tungpust. Det digitale verktøyet er ferdig utviklet og klart til bruk for pasienter og helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Erfaringsdeling fra Helse Bergen sin utvikling av det digitale hjerterehabiliteringsprogrammet eHjerteRehab. Helse Bergen er i gang med å utvikle et tverrfaglig eHjerteRehab for pasienter som har gjennomgått utblokking av hjertets kransårer. Gjennom filmsnutter, en medisin-app og informasjon på nett skal prosjektet gjøre det mulig for hjertepasienter å motta rehabilitering hjemme. Etter en pilotperiode skal programmet bli tilbudt og implementert ved alle sykehus som utfører utblokking av kransarterier hos pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt.

Påmeldingsskjema
-
Web - lenke blir sendt ut til påmeldte deltakere

Presentasjonen fra webinaret