Nettverksmøte: missions

Nettverksmøtet med fokuset på de store samfunnsoppdragene innenfor helse.

Publisert 05.10.2021

Missions handler om hvordan vi kan møte store, komplekse og flokete samfunnsutfordringer. Et mission handler om å sette ambisiøse, målbare og tidfestede mål for hva som skal oppnås gjennom konkrete oppdrag.
Et annet kjennetegn er at oppdraget bør være bredt og viktig nok til å engasjere på tvers av sektorer og motiverende nok til å realisere investeringer og satsingsvilje. I InnoMed ser vi at flere av prosjektene har kjennetegn som gjør at de vil kunne passe inn i en mission. Eksempelvis har vi mange prosjekter innen psykisk helse og rus, vi har også mange prosjekter innen digital hjemmeoppfølging. Ved å se disse i sammenheng kan vi kanskje bidra til å dele, spre kunnskap og samarbeide slik at resultatene fra prosjektene deres i enda større grad kan brukes av andre i Norge.
 
Mariana Mazzucato har skrevet både bøker om temaet og en rapport som har fått stor påvirkning på oppdragsorientert forskning og innovasjon i EU. I EU brukes missions som tilnærming til å løse de store samfunnsutfordringene som blant annet er konkretisert gjennom bærekraftsmålene. I Norge er StimuLab-prosjektet «Alvorlig sykt barn» et eksempel på et prosjekt som bruker missions som metode.
 
Innhold i nettverksmøtet:

  • Hva er missions?
  • Pågående missions i Norge
  • Hvilke tema i helsesektoren kan formuleres og jobbes med som missions? Her vil vi ha innspill fra dere.

 
Vi har ikke alle svarene men vi inviterer til presentasjon av tankesettet og en diskusjon om temaet og de muligheter dette gir oss.


Velkommen!
 

Påmeldingsskjema
-
Web - lenke blir sendt ut til påmeldte deltakere