Nettverksmøte med erfaringsdeling

Onsdag 26.januar gjennomførte InnoMed årets første nettverksmøte.

Publisert 14.12.2021

InnoMed gjennomfører månedlige nettverksmøter med aktører som deltar i våre ulike InnoMed prosjekter. I årets første kompetansenettverksmøte ble det gitt en status fra InnoMed hvor vi oppsummerte våre viktigste aktiviteter i 2021, strategiske satsningsområder for 2022 og kommende aktiviteter for 2022. Videre delte Monica Sneve, fagsjef medisin ved Bærum sykehus sine erfaringer fra et spennende prosjekt på Bærum sykehus hvor de ser på økt bruk av digitale verktøy på poliklinikk. Erfaringsdelingen fra Monica skapte stort engasjement i nettverket, og flere nysgjerrige aktører fikk stilt gode spørsmål. Møtet ble avsluttet med at nettverket fikk komme med sine innspill på hvilke temaer og ønsker de har for innhold i kommende nettverksmøter og fremtidige webinarer i regi av InnoMed. 

InnoMed takker for godt engasjement og god deltagelse i årets første nettverksmøte. 

Neste nettverksmøte vil bli avholdt den 24.februar. 

-
Web - lenke blir sendt ut til de påmeldte deltakerne