Nasjonal møteplass for DHO: samling

InnoMed arrangerer tredje samling i Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus.

Publisert 28.09.2022

Arrangementet er rettet mot medlemmene i Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus.

Møtet avholdes dagen før EHiN-konferansen (8. og 9. november), og det legges derfor opp til et hybrid møte; digitalt på Teams og fysisk i Oslo-området.  

Kalenderinvitasjon og mer info er sendt til nettverksmedlemmene.

-
Web/Fysisk - nettverksmedlemmene blir invitert