Nasjonal møteplass for DHO

InnoMed arrangerer ny hybrid-samling i Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus

Publisert 28.04.2023

Det blir en hybrid-samling, dvs at man kan delta fysisk eller via video.

 

Mer info om agenda for samlingen kommer.

Påmeldingsskjema
Helsedirektoratet på Storo, Vitaminveien 4, 0485 Oslo