Helseinnovasjonskonferanse (deltakelse)

InnoMed deltok på Helseinnovasjonskonferansen 2022 arrangert av Helse Førde.

Publisert 11.02.2022

Dette var en kjempespennende konferanse med alle med interesse for verdiskapning og innovasjon i helsesektoren. InnoMed holdt et innlegg om verktøy for implementering på konferansens dag 2.

Opptak fra Helseinnovasjonskonferansen kan sees her: https://helseinnovasjonskonferansen.no/.

Vi gratulerer arrangørene med en vel gjennomført digital konferanse! 

-
Digital konferanse