Prosessveiledning InnoMed

Helseinnovasjonsuka - En uke om innovasjon i helsesektoren

Helseinnovasjonsuka er en uke for alle som er opptatt av helse, digitalisering og innovasjon enten du er student, helsearbeider, helseleder, prosjektleder, industri-representant, forsker, jobber med utdanning, innbygger eller pasient- fra nord eller sør. Uka består av arrangementer for de aller fleste. Arrangementene er gratis og arrangeres 25. - 29. september i Bodø. De fleste arrangementene sendes også digitalt. 

Helseinnovasjonsuka arrangeres i en brytningstid i helse-Norge. Helsepersonellkommisjonen slår fast at vi mangler fagfolk og at vi kommer til å mangle enda flere i årene fremover. Dette tvinger frem nye muligheter i form av endringer og nye strukturer for hvordan helsehjelpen kan gis.

Innovasjon og digitalisering er viktig for å bidra til at det norske offentlige helsevesenet fortsatt kan være i verdensklasse. For å dra nytte av digitalisering og nye teknologier må vi ha med fagfolk og brukerne, og vi må få til gode samarbeidsformer med næringslivet. Dette er det Inovacare jobber med, og som skal løftes frem under årets helseinnovasjonsuka i Bodø.

Helseinnovasjonsuka skal bidra med innsikt, inspirasjon, kunnskap og møteplasser på tvers av sykehus, kommune, helsenæring, helsepersonell, brukere og FOUI-miljøer. Målet er å bidra til innovasjonskultur og økt innovasjonskraft i regionen.

Image
Helseinnovasjonsuka

Helseinnovasjonsuka er for alle som er interessert i helse, digitalisering og innovasjon enten du er student, helsearbeider, helseleder, prosjektleder, industri-representant, forsker, jobber med utdanning, innbygger eller pasient- fra nord eller sør. Uka består av arrangementer for de aller fleste.

Klikk deg inn på programmet og meld deg på ett eller flere arrangementer her.