Prosessveiledning

Pågående prosessveiledning

InnoMed støtter i dag flere prosjekter i primær- og spesialisthelsetjenesten med prosessveiledning.

Prosessveiledningen går ut på at vi støtter prosjekter i kommuner og helseforetak med kompetanse, erfaring og nyttige verktøy. Våre rådgivere gir veiledning i alt fra innsiktsarbeid, tjenestedesign, arbeid med gevinstrealisering og forankring i komplekse prosjekter.

I det følgende presenteres en oversikt over prosjektene InnoMed støtter med prosessveiledning, og hva vi støtter dem med.

Samarbeid om de som trenger det mest - SSHF

 

Hjemmesykehus - Møre og Romsdal

 

Akutt- og utredningssenger - UNN

 

Digital hjemmeoppfølging i region Vestland - Sunnfjord

 

Ny løsning for behandlingshjelpemidler - AHUS

 

Helsetjenester på nye måter - Sykehuset Innlandet

 

Integrert Akuttmedisinsk kjede - Sykehuset Innlandet

 

Digital hjemmeoppfølging - Frøya

 

 

Samhandlingsforløp barn og unge - Helse Fonna

 

 

Bruk av videokommunikasjon i akuttmottaket

 

 

Utprøving av digital hjemmeoppfølging - Agder

 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar

Relatert innhold