Digital hjemmeoppfølging, Bydel Frogner

InnoMed støtter Bydel Frogner med videre satsing på digital hjemmeoppfølging.

Bydel Frogner, Enhet for Mestring og Folkehelse gikk høsten 2022 i gang med å teste ut digital hjemmeoppfølging som en kommunikasjonsplattform for personer ved Frisklivssentralen i bydelen. Ved å innføre digital hjemmeoppfølging ønsker frisklivssentralen å bedre etterlevelsen ved hjelp av digitale oppgaver som skal bidra til å motivere, og samtidig øke tilgjengeligheten til tjenesten gjennom en sikker meldingstjeneste.

InnoMed bistår prosjektet med gevinstrealisering, forankringsarbeid, risikoanalyse og arbeid med tjenesteforløp.

InnoMed har gitt prosessveiledning til Bydel Frogner tidligere, hvor man testet ut digital hjemmeoppfølging som et forebyggende tiltak hos et begrenset antall personer med lungesykdom. Les prosjekterfaringen her: https://innomed.no/prosjekt/prosjekterfaring-digital-hjemmeoppfolging-lungesyke-i-oslo-kommune

 

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar