DiaBedre og PSHT hos Kirkenes sykehus

Kirkenes sykehus får prosessveiledning på to prosjekter; Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) og DiaBedre – bedre diabetesomsorg ved Kirkenes sykehus.

PSHT er et nyopprettet prosjekt. Målet er å gi bedre oppfølging til multimorbide pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer. Denne gruppen pasienter har et større behov for koordinering av ulike helsetjenester enn andre pasientgrupper, og prosjektet er derfor sammensatt av medlemmer fra både kommunen og sykehuset. Det er et stort fokus på innovative løsninger for digital hjemmeoppfølging.

DiaBedre er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt innen sykehuset. Målet er å få til bedre samarbeid, hvor klinisk ernæringsfysiolog, psykisk helsevern og rus, sykepleiere, leger og merkantilt personell er involvert. Brukermedvirker er også med i prosjektet som en likeverdig part. Erfaringer fra dette forbedringsprosjektet vil være nyttig kunnskap innenfor utviklingen av pasientsentrert helsetjenesteteam.

InnoMed støtter prosjektene i påkobling på lignende pågående prosjekter, samt introduksjon og erfaringsutveksling i forbindelse med digital hjemmeoppfølging. InnoMed bistår også med å etablere en god modell for innsiktsarbeid, og veileder i hvordan å komme i gang og hvordan å gå frem med prosjekt. Veikart for tjenesteinnovasjon blir brukt som verktøy for innføring i innovativt prosjektarbeid.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar