Barn og unge med behov for langvarige og sammensatte tjenester, Kristiansand kommune

InnoMed støtter forprosjektet i oppstart med planlegging og involvering for å sikre implementering av et tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatte tjenester.

Prosjektet er et forprosjekt mellom Kristiansand kommune og SSHF Kristiansand for utvikling av en samhandlingsmodell for pilotering. Målet med prosjektet er å bedre samhandling mellom kommune, sykehus og brukerrepresentanter som jobber med barn og unge. Prosjektet tar utgangspunkt i «Barn og unges helsetjeneste» et verktøy utviklet av Helse Fonna som består av syv samhandlingsforløp for de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge.

Prosjektet er initiert og utledet etter samarbeidserfaringer og drøftinger mellom Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus, og gjennom kontakten som er etablert i pågående prosjekt i regi av KOM-programmet (Kvalitet og modernisering for et bærekraftig sykehus). 

InnoMed skal bistå med prosessveiledning i forprosjektet og skal støtte prosjektet ved å gi rådgivning rundt planlegging og involvering, slik at prosjektet får lagt en god plan for en vellykket implementering som er forankret blant alle aktører som er involvert i tjenestene.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar