Prosessveiledning

Søke om prosessveiledning fra InnoMed?

Fire ganger i året kan du søke om prosessveiledning fra InnoMed. Neste søknadsfrist er 12.01.21. Vi vil i prosessveiledningen veilede dere i planlegging, gjennomføring og implementering av tjenesteinnovasjon.

InnoMed tilbyr prosessveiledning til innovasjonsprosjekter i kommuner og sykehus. Søknadsfrist for prosessveiledning i perioden april til juni 2021 er fredag 12.01.2021. 

Det vil bli prioritert å gi prosessveiledning til prosjekter som faller inn under InnoMeds strategiske satsningsområder for 2021. Det er en forutsetning at prosjektets tematikk har relevans for andre helseforetak og kommuner, og at søknaden om prosessveiledning kommer fra kommune og/eller helseforetak. 

InnoMeds strategiske satsningsområder for 2021 er: 

 • Digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus
 • Utvikling av tjenester til pasientgruppene i nasjonal helse- og sykehusplan:
  • Barn og unge
  • Personer med kroniske lidelser
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • Skrøpelige eldre

 

InnoMeds søknadskriterier for prosessveiledning er: 

 • Prosjektet berører samhandling mellom sykehus og kommuner
 • Prosjektet har tydelig overføringsverdi til alle RHFene og kommunal sektor
 • Prosjektet angår pasientgrupper i nasjonal helse- og sykehusplan
 • Godt forankret i virksomheten som søker og finansiering av prosjektet er etablert
 • Helhetsvurdering av prosjektets mål, plan, risiko, organisering og forankring

 

Prosessveiledningen kan være kort eller en mer omfattende veiledning som går over flere faser i et prosjekt. Kravet er at det skal være lov å dele erfaringer fra prosjektet med andre, slik at erfaringer og lærdommer fra ditt prosjekt kan inspirere andre helseforetak og kommuner. Les mer om prosjektene InnoMed støtter med prosessveiledning her.

Image
Skisse og post-it
Eksempel fra workshop med skisser og post-it 

 

Prosessveilederne har solid kompetanse i tjenesteinnovasjon og erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. Les om InnoMeds innovasjonsrådgivere her. Veiledningen kan gis både fysisk og digitalt.

Les mer om hva det vil si å få prosessveiledning fra InnoMed.

Prosessveiledningen er gratis, men det forventes at de som mottar veiledningen stiller med de personer og ressurser som er nødvendige for å gjennomføre prosessen. Dette vil alltid avtales i opppstarten av nye prosjekter. 

InnoMed behandler søknader etter søknadsfristen 18.12.2020. Dette skjer i samråd med ressursgruppens representanter.

Send oss en e-post om du lurer på noe.

Søknad om prosessveiledning
Mål med prosjektet, hvilke virksomheter deltar i prosjektet
Er det i konseptfasen, eller er prosjektet allerede godt i gang?
Ubegrenset antall filer kan lastes opp til dette feltet.
100 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.