Hjerte

Om InnoMed

InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon innen helsesektoren.

InnoMed skal spre kompetanse om tjenesteinnovasjon på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. Pasienter, pårørende og helsepersonell har ulike behov, og helsetjenestene må tilpasse seg disse behovene. Det er dette tjenesteinnovasjon handler om; å sette brukerene og brukerene behov i sentrum når vi skal forbedre og utvikle nye tjenester. 

InnoMed består av et team av innovasjonsrådgivere som gir prosessveiledning i tjenesteinnovasjon og fasiliterer nettverksaktiviteter på tvers av helsetjenesten og med næringslivet. Vi skal være et bindeledd mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og kommunene. I et typisk InnoMed-prosjekt kan vi bidra med innsikt i behov, kartlegging av interessenter og aktører, forankring av prosjekt i og mellom organisasjoner, gevinstrealisering og utvikling og implementering av tjenester. Vi tar utgangspunkt i veikart for tjenesteinnovasjon i de prosjektene vi støtter og bruker ulike metoder og verktøy i prosessveiledningene. Våre verktøy og ressurser kan du lese mer om her. 

InnoMed eies og styres av de fire regionale helseforetakene (Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord) og KS. 

InnoMed skal:

  • Jobbe fokusert innen forankrede satsingsområder. Her kan du lese mer om Innomed sine strategiske satsinsområder for 2021.
  • Jobbe i skjæringspunktet mellom kommuner og helseforetak.
  • Jobbe med prosessveiledning og kompetansenettverk.
  • Bidra til organisatorisk implementering.
  • Sikre at konkrete erfaringsgrunnlag spres og gjenbrukes av andre.

 

InnoMeds rådgivere har solid kompetanse i tjenesteinnovasjon og erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. Du kan lese mer om våre rådgivere her. 

Styringsgruppe og ressursgruppe

Helse Midt-Norge leder InnoMeds styringsgruppe og ressursgruppen. Helse Midt-Norge er også ansvarlig for kontrakten med nåværende tjenesteleverandør i InnoMed som er PA Consulting Group med samarbeidspartnerne Bouvet og SIKT. 

InnoMeds styringsgruppe består av fagdirektørene i de regionale helseforetakene og representant fra KS. Styringsgruppen vedtar InnoMeds mandat, og godkjenner InnoMeds satsingsområder. 

InnoMeds ressursgruppe består av representanter fra RHFene og KS. Ressursgruppen har møte med InnoMeds sekretariat annenhver uke, gir retning for satsinger, bistår med føringer for leveranser, løpende prioriteringer og faglige råd.

Ressursgruppen består av: 

Marit Skyrud Bratlie - Innovasjonsrådgiver, Helse Midt-Norge
Siv Mørkved - Assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge
Knut Høybråten, Rådgiver i Kvalitets- og forskningsavdelingen, Helse Nord RHF
Lena Forgaard, Seniorrådgiver, Helse Vest RHF
Christian Skattum, Leder innovasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus
Kristin Standal , Prosjektleder, KS

Årsrapporter for InnoMed finner du her. 

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar
Kommentar ikon

2 kommentarer

Solveig 14.02 9.februar 2021
Dessverre syns jeg informasjonen om denne hjelpeordningen er så vanskelig å forstå av vanlige fol (lagd for spesialister) at jeg får ingenting ut av dette.
InnoMed 14.07 9.februar 2021
Hei Solveig,

Takk for tilbakemelding. Vi jobber nå med å oppdatere hjemmesiden vår.