Det utadvendte sykehus - Påmelding

Meld deg på den digitale innovasjonskonferansen Det utadvendte sykehus: Hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging.

Publisert 14.10.2020

10.desember arrangerer HSØ, OUS, C3 og Innomed Innovasjonskonferanse med tema Det utadvendte sykehus – hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging. Konferansen arrangeres digitalt, og er rettet mot ansatte i helseforetak og kommuner i regionen, men er åpen for alle som er interesserte.

Meld deg på gjennom denne linken. 

-
Webinar / Onlinelink