InnoMed

InnoMeds overordnede strategi

InnoMeds visjon er å bidra til bærekraftige helsetjenester gjennom nyskaping og spredning av kunnskap i hele landet.

Dette skal oppnås gjennom smarte og balanserte mål, og realiseres gjennom fire strategiområder; satsningsområder, målgrupper, prosjektportefølje og virkemidler.

Les mer i vedlagt dokument. 

Dokumenter

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar