Metodeverktøy

InnoMed har i samarbeid med Helsedirektoratet, Helse Midt-Norge og SINTEF Teknologi og samfunn utviklet en veileder i behovsdrevet innovasjon. Partnerne samarbeider om kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling knyttet til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. Erfaringer fra pilotprosjekter er nå samlet i en kortfattet håndbok for å komme alle innovasjonsaktører til gode.

Håndboken er et hjelpemiddel og verktøy for alle som arbeider med innovasjon i helsesektoren, og viser til ulike metoder og tips som gir leseren en god tilnærming mot en behovsdrevet innovasjonsprosess. Anbefalte metoder er beskrevet steg for steg, og gjør veien mot en behovsdreven utvikling av både produkter og tjenester enklere.

Håndboka er gratis og kan lastes ned her:

Icon 10_steg_til_innovasjon_i_helsesektoren_1.pdf (1.3 MB)

.

 

 

.

 

RAPPORT

Hvordan søke hva som finnes av helseprodukt/- løsninger nasjonalt og internasjonalt?

Basert på er faringer fra 20 års arbeid med innoavsjon og næringsutvikling i helse- og omsorgsektoren gir denne rapporten tips til hvordan man kan finne ut hva som finnes av løsninger og produkter.

Rapporten brukes enklest i digital utgave da den inneholder en stor mengde linker til nettsteder.

Last ned rapporten her.