Møteplasser

2016 11 24 - 2016 11 24

Påmelding til Innovasjonskonferansen 2016

Behovsdrevet innovasjon

Behovsdrevet innovasjon handler om å kartlegge og forstå brukerens eksisterende og ikke-erkjente behov, for deretter å bruke kunnskapen som grunnlag for utvikling av nye produkter, prosesser og organisasjonsformer.